Zespół

Biuro Zarządu

Sekretariat

Iwona Binkowska

Prezes zarządu

Eligiusz Dudek

Wiceprezes zarządu

Marcin Chlebek

Dział prefabrykacji konstrukcji stalowych

Damian Wyciślik

Paweł Hajduga

Dyrektor produkcji i technologii

Konrad Karweta

Główny Technolog

Dariusz Pantak

Dział montażu / obiekty produkcyjne / obiekty logistyczne

Dział budowlany

Arkadiusz Pilarek

Kierownik budowy

Filip Michalski

Dział logistyki

Specjalista ds. zaopatrzenia

Kamil Jaworski

Zarządzanie flotą

 

Dariusz Kubat

Dział reklamacji