Zespół

Biuro Zarządu

Sekretariat

Iwona Binkowska

Prezes zarządu

Eligiusz Dudek

Wiceprezes zarządu

Marcin Chlebek

Dział finansowy

Dyrektor ds. finansowych i controllingu

Joanna Kalarus Wasilonek

Dział prefabrykacji konstrukcji stalowych

Damian Wyciślik

Paweł Hajduga

Dyrektor produkcji i technologii

Konrad Karweta

Główny Technolog

Dariusz Pantak

Dyrektor Techniczny

Adam Adamkiewicz

Dział montażu / obiekty produkcyjne / obiekty logistyczne

Dział budowlany

Arkadiusz Pilarek

Kierownik budowy

Filip Michalski

Inżynier Budowy

Mateusz Czepieruk

Inżynier Budowy

Paulina Bobek

Dział logistyki

Dyrektor ds. zaopatrzenia i logistyki

Sabina Szramowska

Specjalista ds. zaopatrzenia

Kamil Jaworski

Zarządzanie flotą

Dział reklamacji